حوزه معاونت آموزشی
 
nama
اطلاعیه
انجام مور مربوط به معرفي به استاد و فارغ التحصيلي درتاريخ هاي 29/03/96 و 30/03/96
انجام مور مربوط به معرفي به استاد و فارغ التحصيلي درتاريخ هاي 29/03/96 و 30/03/96 فايل
منبع اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان گرامي:

 

با توجه به ايام امتحانات نيمسال دوم 96-95،كليه امور مربوط به معرفي به استاد و فارغ التحصيلي درتاريخ هاي 96/03/29 و 96/03/30 انجام مي شود.

 

آموزش

شرح اطلاعيه
89 تعداد مرور
با توجه به ايام امتحانات نيمسال دوم 96-95،كليه امور مربوط به معرفي به استاد و فارغ التحصيلي درتاريخ هاي 29/03/96 و 30/03/96 انجام مي شود. خلاصه اطلاعيه
پست الکتورنيک نويسنده
نويسنده اطلاعيه
1 نوع فعاليت
1396/03/17 تاريخ
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail