حوزه معاونت آموزشی
 
nama
اطلاعیه
حذف و اضافه اضطراري
حذف و اضافه اضطراري فايل
منبع اطلاعيه
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند بنا به درخواست مكرر دانشجويان،حذف و اضافه اضطراري فقط در تاريخ  10/07/96 انجام مي گيرد.
باتشكر
اموزش
شرح اطلاعيه
141 تعداد مرور
حذف و اضافه اضطراري نيمسال اول 97-96 خلاصه اطلاعيه
پست الکتورنيک نويسنده
نويسنده اطلاعيه
1 نوع فعاليت
1396/07/10 تاريخ
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail