header1
width=33
واحد مالی

باعرض سلام  به دانشجویان عزیر وبا امید موفقیت روز افزون شما عزیزان در عرصه علم ودانش لازم است برای آشنایی با برخی

مسائل  شهریه  در طول تحصیل نکات زیررا  مد نظر گیرند.

با توجه به اینکه تنها منبع تامین  مالی دانشگاه آزاد شهریه دانشجویی می باشد لذا شایسته است با پرداخت به موقع شهریه از بروز

مشکلات  برای خود ودانشگاه جلوگیری نمایند تلفن:32437079-035.

شماره حسابهای واریز ی های دانشگاه  آزاد واحد بافق   به شرح ذیل اعلام میگردد :

                                    شماره حساب شهریه               0216413522000    سیبا ملی به نام دانشگاه آزاد بافق

                                
سیستم دستی پرداخت از طریق بانک  :

دانشجویان جهت واریزهرگونه وجهی  به طور حضوری دربانک شماره  دانشجویی  وکد دیجیت خود را داخل فیش بانکی  قسمت

شناسه  پرداخت اضافه  وپرداخت نمایند.

سیستم  اینترنتی :

دانشجویان جهت واریز وجه نقد به طور اینترنتی به سایت دانشگاه درقسمت پرداخت  الکترونیکی وارد  وبعد به سایت یکی از  

بانکهای ملی یا ملت وصل   واقدام به پرداخت وجه می نمایند.


سیستم دستگاه   pose :

دانشجویان جهت واریز وجه نقد شهریه ،  خوابگاه ، اتوماسیون  به طور حضوری  در قسمت مربوطه به هر کدام در دانشگاه  ، نسبت

به واریز از طریق دستگاه اقدام نمایند.


صندوق رفاه دانشجویان :

این واحد در راستای همکاری با دانشجویان وخانواده های گرامی آنها  وام های ذیل را برابر با ضوابط سازمان پرداخت  می نماید:

وام تقسیط شهریه

 وام قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی

وام قرض الحسنه اجاره مسکن

وام قر ض الحسنه  ازدواج  

وام  بلند مدت  وزارت علوم   ( پرداخت اقساط بعد از تحصیل )


.
عکس روز
دانشكده فني و مهندسي 1
<   <<  1  >>   >  
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail