حوزه معاونت آموزشی
 
nama
عمران

نام رشته :  عمران

 


مشخصات مدير گروه :

نام ونام خانوادگي:بابك تشكري

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

نام رشته تحصيلي: شهرسازي

 


 تعداد واحد هر رشته

نام رشته

گرايش

عمومي

پايه

اصلي

تخصصي

جبراني

اختياريكارشناسي عمران

عمران

24

25

67

14

-

15

145


كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي عمران

عمران

9

12

47

-

كارداني پيوسته 12

كارداني ناپيوسته8

4

كارداني پيوسته84

كارداني ناپيوسته80


كارشناسي ناپيوسته عمران

عمران

9

10

-

48

كارداني پيوسته 12

كارداني ناپيوسته8

5

كارداني پيوسته84

كارداني ناپيوسته80


Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail