حوزه معاونت آموزشی
 
nama
مهندسي عمران-ژئوتكنيك
نام : محسن
  نام خانوادگي: سليمان دهكردي 
 
سمت: مديرگروه
مدرك تحصيلي: دكتراي مهندسي معدن-مكانيك سنگ
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail