حوزه
 
نقل وانتقالات، صندوق قرض الحسنه ،تربيت بدني

 نام : ليلا

نام خانوادگي : ابراهيمي

مدرك : ليسانس

رشته تحصيلي : تربيت بدني

تلفن : 03532436871

سمت : مسئول نقل و انتقالات

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/18
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail