حوزه
 
خواهران

نام :

نام خانوادگي :خانم  قاسميان

رشته تحصيلي :

مدرك تحصيلي : ليسانس 


                  

03532437020

 

 

 

 

به منظور فراهم آوردن امنيت روحي و رواني دانشجويان و خانواده آنان ، كاهش هزينه هاي دانشجويان غير بومي ، آشنايي با زندگي جمعي و سازگاري اجتماعي ، ايجاد بستر مناسب تبادلات علمي ، اجتماعي و فرهنگي و تقويت حس تعاون و تعامل متقابل ، واحد خوابگاهي دانشجويان دختر (فاطميه) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق فعال مي باشد.

 

اهم وظايف

 

-    آماده سازي خوابگاهها براي اسكان دانشجويان در هر ترم و كنترل و نظارت بر ورود و خروج دانشجويان

-         ثبت نام دانشجويان جديدالورود با تكميل فرم سكونت در خوابگاه و توزيع كارت سكونت در خوابگاه

-         اسكان دانشجويان با توجه به محل زندگي و رشته تحصيلي در اتاقها

-         مهيا نمودن شرايط اسكان در خوابگاه(نظافت اتاقها، رفع نواقص و غيره )

-         راهنمايي و حل مشكلات دانشجويان در زمينه انتخاب هماتاقي و غيره

-         ارتباط با والدين دانشجويان جديدالورود و اطلاع رساني در مورد مقررات خوابگاه

-    ارائه فرم رضايتمندي والدين از رفت و آمد دانشجو به مقصدي به جز منزل و تكميل فرم توسط والدين

 

زندگى در يك وجب جا! مهارت هاى سازگارى با هم اتاقى

يكى از بارزترين ويژگى هاى زندگى دانشجويى، تقسيم نمودن اتاق با فرد يا افرادى است كه هر يك داراى پيشينه فرهنگى متفاوت از شما هستند. اين تجربه جديد، نياز به شناخت راهكارهاى سازگارانه دارد. ممكن است در ابتداى امر، تعلق گرفتن خوابگاه به شما، اندكى احساس سرخوشى و غرور در شما ايجاد كند و با خود چنين فكر كنيد: «از امروز، من مستقل از خانواده زندگى مى كنم؛ من بزرگ شده ام» و به تعبير ديگر، شما احساس مى كنيد كه از اين پس، راحت تر مى توانيد هويت مستقل از خويش ارائه دهيد؛ اما احتمالاً ديرى نمى پايد كه پس از مواجهه با مشكلات مختلف زندگى در خوابگاه، احساس سرخوشى و غرور، جاى خود را به دغدغه نحوه چالش با مسائل زندگى جديد مى دهد و ممكن است چنين بينديشيد: «هيچ وقت فكر نمى كردم زندگى خوابگاهى اين قدر مسئله داشته باشد؛ كاش در كنار خانواده خودم بودم». دير يا زود، شما با فرهنگ ها و افراد گوناگون آشنا مى شويد. با وجود اين كه اين مسئله از يك نظر مى تواند بسيار جذاب باشد و به افزايش شناخت و تجربه از ساير اقوام و فرهنگ ها كمك كند، اما از زاويه اى ديگر، مى توان گفت كه يكى از مشكلات زندگى خوابگاهى، همين مواجهه ناگهانى با فرهنگ ها و ارزش هاى متفاوت با ارزش هاى شخصى ماست.

ارزش هاى ما، بيشتر در خانواده شكل گرفته و از فرهنگ شهر و ديارمان متأثر است؛ در حالى كه اكنون شما در معرض ارزش هايى قرار گرفته ايد كه شايد از نظر شما نوعى ضدارزش محسوب مى شوند؛ از اين رو ممكن است در مواجهه با آنها، دچار نوعى شوك فرهنگى شويد. در اين بين، دانشجويانى كه از اعتماد به نفس پايينى برخوردارند، به جاى اين كه از طريق ويژگى هاى مثبت خود، خود را به ديگران بشناسانند، با پذيرش الگوهاى رفتارى و فرهنگى ديگران، سعى در برقرارى ارتباط با ديگران مى كنند.

در برخى مواقع نيز فرد از ترس مسخره شدن يا برچسب خوردن، با درخواست هاى غيرمنطقى ديگران كه خلاف ارزش هاى فردى وى مى باشند، موافقت مى كند تا بدين وسيله، در جمع دوستان پذيرفته شود.

فرض كنيد شما وارد اتاق دوستان خود شده ايد و آنها در حال كشيدن سيگار هستند و از شما نيز دعوت مى كنند كه با آنها همراه شويد و شما محترمانه دعوت آنها را رد مى كنيد؛ اما آنها براى بار دوم و سوم تقاضاى خود را تكرار مى كنند و مثلاً ممكن است بگويند: «راست مى گى؛ تو هنوز خيلى بچه اى؛ تو رو چه به اين كارا». واكنش شما در اين حالت، ممكن است به صورت هاى زير باشد:

1. مِن مِن كرده، دست و پاى خود را گم مى كنيد و به ناچار با آنها همراه شويد.

2. به آنها ناسزا گفته، با آنها درگيرى فيزيكى پيدا كنيد.

3. با اعتماد به نفس و قاطعانه، فقط جمله خود را تكرار كنيد؛ «من سيگار نخواهم كشيد» و از آن جا خارج شويد.

برخورد اول، منفعلانه و واكنش دوم، پرخاش گرانه است كه هر دو از اعتماد به نفس پايين و عدم برخوردارى از مهارت هاى رفتار قاطعانه حكايت مى كند؛ اما برخورد سوم، يكى از مهارت هاى رفتار قاطعانه است كه در زندگى جمعى، مى تواند در حفظ و نگه دارى باورهاى قبلى و ارزش هاى شخصى، به شما كمك كند.

صادقانه بايد گفت كه زندگى جمعى، به وسعت 72 ملت، نياز به سازگارى و انعطاف پذيرى بالايى دارد. از اين پس، شما بايستى مهارت هاى ارتباطى و مديريتى خاصى را به كار ببنديد. علاوه بر اين، حالا تقريباً حريم خصوصى شما كمتر شده و ناچاريد اتاق خود را با چند نفر ديگر شريك كنيد و به مسائلى چون نظافت اتاق، رعايت زمان خاموشى، تحمل سر و صدا و تنظيم وقت رفت و آمد ميهمانانتان بينديشيد.

در واقع، خوابگاه، آوردگاهى است كه در آن، توانايى و مهارت شما در مسائل مختلف، از قبيل توان زندگى مستقل از خانواده، برقرارى ارتباط با افراد، قبول مسئوليت هر چه بيشتر و مديريت زندگى خودتان، به بوته آزمايش گذاشته مى شود.

با وجود اين كه داشتن تعهد به هم اتاقى در نحوه مشاركت در لوازم اتاق، فضا و امكانات، نظافت اتاق و پخت و پز، داشتن ميهمان، زمان استراحت و مطالعه، معمولاً مى تواند قدرى از سردرگمى و آشفتگى شما را كم كرده، روابط شما را شفاف تر و داراى ساختار نمايد، اما گاهى اوقات با وجود توافق درباره قواعد زندگى خوابگاهى، ممكن است قوانين فوق رعايت نشود و شما در ارتباط با هم اتاقى خود، دچار مشكل شويد.

در چنين مواردى، بهترين كارى كه مى توانيد انجام دهيد، چيست؟

بهترين شيوه در چنين مواردى، برخورد مستقيم است؛ يعنى صريحاً با هم اتاقى خود درباره اين كه مثلاً نوبت كارى خود را در شستن ظرف ها رعايت نكرده است، صحبت كنيد و از او بخواهيد تا نوبت كارى خويش را رعايت كند. تقاضاى شما، نبايد عذرخواهانه و يا با سرزنش و خشمگينانه باشد؛ زيرا موجب واكنش دفاعى از طرف مقابل مى گردد. از اين رو، منظور خود را روشن بيان كنيد؛ به حرف هاى او گوش فرا دهيد و به نظر او نيز احترام بگذاريد. شايد كارى انجام داده ايد كه او قدرى ناراحت شده و با اين رفتارهاى عجيب و غريب، واكنش نشان داده است.

گاهى اوقات، چيزى كه ارتباط ما با يك هم اتاقى را مختل مى سازد، وجود پاره اى افكار غيرمنطقى است؛ مثلاً هم اتاقى من بايد خودش بداند كه چگونه رفتار كند و من نبايد به او تذكر بدهم. شما نبايد توقع داشته باشيد كه هم اتاقى شما يا هر كس ديگرى، دقيقاً بداند شما چه مى خواهيد يا چه فكر مى كنيد. مردم، توانايى ذهن خوانى ندارند. براى نيل به نتيجه مطلوب، بايد قاطعانه ارتباط برقرار كنيد. احساسات و نيازهاى خود را ابراز كنيد و روى حقوق خود پافشارى كنيد. همچنين بايد بتوانيد تمايلات و نيازهاى ديگران را نيز در نظر بگيريد و به حقوقشان احترام بگذاريد. چنين كارى باعث مى شود كه سايرين نيز به نحو مطلوبى به شما پاسخ دهند.

اگر قاطعانه عمل نكنيد، يك روش جانشين، روش منفعلانه است؛ يعنى از رفتار بد هم اتاقى خود نزد دوستانتان گلايه كنيد؛ به وى گوشه و كنايه بزنيد و يا با سردى با وى برخورد كنيد. شايد هم ظروف نشسته را بشوييد؛ در حالى كه زير لب غر و لند مى كنيد. يك چيز مشترك در تمامى شيوه هاى منفعلانه و غيرمستقيم وجود دارد و آن اين كه شما با انجام آنها، به هيچ جايى نمى رسيد و باز هم كارها انجام نشده باقى مى ماند و شما يك ناكامى عميق را تجربه مى كنيد.

روش جانشين ديگر، حمله و پرخاش گرى است؛ ممكن است به او بد و بيراه بگوييد و تهديد كنيد يا به او تهمت بزنيد يا ممكن است مقابله به مثل كنيد و مثلاً شما هم ظرف نشوييد يا ظروف او را بشكنيد. همه اينها مى تواند چند دقيقه شما را آرام كرده، دلتان را خنك كند؛ اما پس از مدتى ممكن است احساس گناه كنيد و احتمالاً مشكلات بيشترى در انتظار شما خواهد بود؛ زيرا پرخاش گرى، پرخاش گرى مى آورد و به زودى اتاق شما تبديل به يك منطقه جنگى خواهد شد.

بنابراين، وقتى ناراحتيد، انفعال، مؤثر نيست و پرخاش گرى هم اوضاع را وخيم تر مى سازد. بهترين شيوه، موضع ميانه، يعنى جرأت ورزى و ابراز خواست ها با آرامش و به شكل مستقيم و منطقى و نيز گوش دادن به هم اتاقى، با ذهنى باز و توأم با پذيرش است. ممكن است بگوييد بارها سعى كرده ام اين گونه برخورد كنم؛ اما هم اتاقى من سر من داد مى زند و اصلاً اجازه حرف زدن به من نمى دهد. من در اين شرايط نمى توانم كارى كنم. بله، احتمالاً در اين شرايط نمى توانيد. زبان دوستانه و آرام، معمولاً واكنش مشابه ايجاد مى كند؛ اما نه هميشه. ممكن است هم اتاقى شما نتواند به طور مناسب با درخواست هاى شما روبه رو شود و يك باره حمله ور شود؛ با اين حال، شما بايد نگرانى هاى خود را ابراز كنيد. پرخاش گرى، نبايد شما را به سكوت و عقب نشينى وادار كند. اگر او داد مى زند و به شما حمله مى كند، شما بايد روش محافظت از خود را بدانيد. در اين مورد، دو روش وجود دارد (كه البته استفاده از آنها، تنها به عنوان آخرين راه حل توصيه مى شود).

الف) تكرار و پافشارى در بيان خواسته

با حفظ آرامش و خون سردى، نكات مهم مورد نظر خود را تكرار كنيد؛ بدون توجه به اين كه هم اتاقى شما چه مى گويد يا با چه شدتى آنها را بيان مى كند. به نكات انحرافى كه از طريق انتقادهاى نابجا يا نكات نامربوط مطرح مى شوند، توجه نكنيد و مرتب به او بگوييد: «من مى خواهم تو ظرف هاى نشسته را بشويى». در اين حال، طرف مقابل شما، نمى تواند اين شيوه دفاعى شما را دست كم بگيرد و بى تفاوت از كنار آن بگذرد.

ب) عقب نشينى راهبردى

مقابله با هم اتاقى را به هنگام حمله او متوقف كنيد و به او بگوييد: «من وقتى تو آرامشت را به دست آوردى، درباره اين موضوع صحبت مى كنم» يا «من تا وقتى كه شما فرياد بزنى، درباره اين موضوع حرف نمى زنم». به اين ترتيب، با آرام كردن فضا، مى توانيد فضايى براى حل مشكلات ايجاد كنيد.

اگر با وجود استفاده از روش هاى فوق، شما همچنان با هم اتاقى خود مشكل داريد، شايد فرا گرفتن ساير فنون ارتباطى يا كمك گرفتن از يك شخص ثالث، مثلاً يك دوست بى طرف و يا يك مشاور، بتواند به حل مشكل شما كمك كند.

در انتهاى اين مقاله قصد داريم شما را با تعدادى از مهارت هاى لازم براى يك ارتباط مؤثر با هم اتاقى تان آشنا كنيم تا ضمن به كارگيرى آنها، زمينه هاى تحكيم هر چه بيشتر روابط شما با هم اتاقى تان برقرار شود. اين مهارت ها عبارتند از:

1. گوش دادن

شايد گوش دادن، كار ساده اى به نظر برسد؛ اما بايد بدانيد كه اين كار ساده نيز نياز به مهارت دارد. سعى كنيد به حرف هاى هم اتاقى تان گوش دهيد؛ زيرا با اين روش، به مصاحبت وى، خوشامد مى گوييد. با گوش دادن، ضمن فهم دقيق تر خواسته ها و بيانات هم اتاقى تان، مى توانيد اين احساس را در وى ايجاد كنيد كه حرف هاى او را درك كرده ايد و در واقع، اين پيام را به وى بدهيد كه من تو را درك مى كنم. همين امر، موجب تقويت و ايجاد احساسى مثبت نسبت به يكديگر شده، اطمينان به هم را افزايش مى دهد.

2. بيان خواسته ها به طور صريح و صادقانه

نبايد انتظار داشته باشيد كه هم اتاقى هايتان از حركات و رفتارهاى شما پى به افكارتان ببرند؛ چون اين گونه كارها، موجب برداشت نادرست آنها شده، ممكن است موجب آشفتگى روابطتان گردد. صراحت و صادق بودن، فرآيندى است كه در روابط انسانى، به شكل نامحسوس، اما بسيار مؤثر، نقش بازى مى كند. اين فرآيند، قابل ديدن و شنيدن نيست؛ بلكه دو طرف درگير، ارتباط آن را حس مى كنند. اگر ارتباطى فاقد صراحت و صداقت باشد، بدون شك، يا قطع خواهد شد و يا به شكل مخدوش، مبهم و ناسالم، ادامه خواهد يافت. اگر نتوانيد يا نخواهيد منظور خود را با صراحت به هم اتاقى هايتان بگوييد، آنها ممكن است به اشتباه افتاده، به حدس و گمان متوسل شوند و از واقعيت دور گردند.

3. نگاه كردن به طرف مقابل

نگاه كردن و تماس چهره به چهره، نهايت توجه و دقت شما به طرف مقابل را هنگام صحبت كردن مى رساند و عدم توجه به اين امر، ممكن است موجب كاهش گفت وگو و در واقع، كوتاه شدن ارتباط شود؛ زيرا ممكن است طرف مقابل احساس كند كه حوصله تان سر رفته يا علاقه اى به شنيدن حرف هايش نداريد و يا ارزشى براى وى قائل نيستيد.

4. ابراز همدلى و همدردى

يكى از مهارت هايى كه مى تواند اختلاف نظرها را قابل درك سازد و تنش ها را كاهش دهد، توانايى شما در درك ديدگاه فرد، در مورد مسائل مورد اختلاف است؛ يعنى اين كه توانايى ديدن مسائل، از پشت چشمان طرف مقابل، امكان پذير است و درك احساسات ديگران و ابراز همدلى و دوست داشتن را تقويت مى كند.

5. حفظ آرامش و احترام متقابل

اغلب افراد در ارتباطات خود با ديگران، درصدد ارزيابى آنها برمى آيند و گاهى فكر مى كنند كه يا بايد نظرات و احساسات آنها را رد كنند و يا به نوعى (مستقيم يا غيرمستقيم)، نظرات و احساسات خودشان را به آنها تحميل كنند. ارتباطى كه بر پايه اين روش شكل مى گيرد، غالباً تداوم نمى يابد و هر دو طرف درگير ارتباط را دچار مشكل مى سازد و يا اين كه شخصى حداقل به افكار و احساسات طرف مقابل احترام بگذارد و آنها را تأييد كند؛ زيرا عقايد و نظرات هر كس، براى خودش مهم است.

6. مخالفت نمودن به شيوه مناسب

اگر بتوانيد بپذيريد كه ديگران مانند شما نيستند، آن وقت مى توانيد به شيوه اى مناسب، با نظرات و عقايدى كه به نظر شما صحيح نيستند، مخالفت كنيد و به عبارت ديگر، بدون بحث و جدل مخرب كه غالباً با بلند كردن صدا، داد و فرياد و خشم است، مى توانيد به نتيجه اى مناسب دست يابيد. يكى از مناسب ترين شيوه ها براى مخالفت كردن با نظرات و عقايد ديگران، روش خلع سلاح است. در اين روش، فرد در سخنان طرف مقابل، حقيقتى را پيدا مى كند (حتى اگر با مجموعه سخنان او موافق نباشد)؛ سپس در مقام موافقت و تأييد آن، حرف مى زند. اين روش، بر طرف مقابل تأثير آرام بخش عجيبى مى گذارد. هم اتاقى شما ممكن است روش خلع سلاح را نپذيرد؛ ولى جدل، هميشه بى فايده و بى سرانجام است. با شيوه خلع سلاح، در واقع، شما پيروز از بحث خارج مى شويد و طرف مقابل نيز احساس پيروزى مى كند و با آمادگى بيشترى به حرف هاى شما گوش مى دهد. مثلاً اگر هم اتاقى شما مى گويد: اصلاً حرف هاى تو را قبول ندارم، پاسخ شما بايد اين گونه باشد: بله، حق با توست؛ ما هميشه نبايد به صورت صددرصد، حرف هاى ديگران را بپذيريم.

بايد به خاطر داشت كه لحن پاسخ شما نيز مهم است. اگر پاسخ، تحقيرآميز باشد، اين روش، تأثير مطلوب را نخواهد داشت.

منبع:

برنده ها و بازنده ها: نكته هايي براي بهتر زيستن (بخش پاياني)

تهيه كننده : دفتر مشاوره و راهنمايي - زهراابراهيمي

 

 

 
 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/18
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail