حوزه
 
فارغ التحصیلان


                                                             نام : حميد 

نام خانوادگي : ابراهيم زاده

رشته تحصيلي : حسابداري

مدرك تحصيلي : ليسانس

سمت : مسئول اداره فارغ التحصيلان

تلفن : 03532436873 

اداره فارغ التحصيلان به عنوان يكي از حساس ترين حوزه هاي دانشگاه، حاصل تلاش علمي دانشجويان را در قالب صدور مدرك تحصيلي ارائه مي نمايد كه در حوزه معاونت دانشجويي مشغول به فعاليت مي باشد.
 
اهم وظايف:
 
-         بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلان و تحويل پرونده هاي كامل و بدون نقص از بايگاني آموزش
-         كنترل و تاييد كليه مراحل آموزشي و ريز نمرات
-         صدور گواهينامه موقت فارغ التحصيلي
-         صدور دانشنامه پايان تحصيلات
-         صدور تاييديه تحصيلي و پاسخ به استعلامها
-         صدور ريز نمرات قابل ترجمه براي تمام فارغ التحصيلان متقاضي
-         ثبت شماره و تاريخ مدارك تاييد شده بازگشتي از اداره كل فارغ التحصيلان سازمان مركزي در شبكه بايگاني
-         پاسخگويي حضوري و تلفني به دانشجويان و تسويه حسب فارغ لتحصيلان
-         درخواست و تحويل مدارك خام مورد نياز ساليانه از اداره كل فارغ التحصيلان
 
 
مراحل فارغ التحصيلي و صدور مدرك:
 
1- دانشجو در طول آخرين ترم تحصيلي به بايگاني آموزش مراجعه و از كامل يا ناقص بودن پرونده خود اطلاع پيدا كرده و در صورت وجود نقص در صدد رفع آن بر مي آيد و پس از پايان امتحانات و ثبت آخرين نمره و اعلام فراغت از تحصيل وي توسط كارشناس گروه فارغ التحصيل شناخته شده و مدارك لازم جهت صدور گواهينامه موقت را به بايگاني آموزش تحويل و تسويه حساب مي نمايد .
نماينده فارغ التحصيلان هر هفته يك بار (در صورت لزوم دو بار) به بايگاني آموزش مراحعه و پرونده هاي فارغ التحصيلي را بررسي و در صورت عدم وجود نقص از آن قسمت تحويل مي گيرد.
 
2-صدور گواهينامه موقت:
الف) ثبت فرم شماره يك و كامل كردن اطلاعات آن با توجه به رتبه آزمون فارغ التحصيل
ب) بررسي كامل كارنامه از نظر نكات آموزشي و تاريخ فارغ التحصيلي
ج) ثبت فرم شماره دو و بررسي و كنترل دروس گذرانده در مقايسه با فلوچارت آموزشي آن رشته
د) تكميل چكليست فارغ التحصيلي و تاييد آن
و) صدور مدرك و ثبت شماره سريال و نام فارغ التحصيل در دفتر مدارك
ه) الصاق عكس و تمبر و سپس تاييد معاونت و رياست واحد
 
3- صدور دانشنامه:
آلف) كامل نمودن فرم مربوطه و صدور دانشنامه
ب) تعريف محموله جديد
ج) كنترل و كامل نمودن اطلاعات محموله
د) تهيه CD  حاوي اطلاعات كامل كارنامه آموزشي
و) تهيه ليست كامل از مدارك صادره محموله
ه) الصاق عكس ، تمبر و تفكيك مدارك لازم جهت ارسال به سازمان و بايگاني مدارك غير ارسالي در پرونده
 
 
خلاصه اي از عملكرد اداره فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در سال 1389
 
1-     صدور گواهينامه موقت 800 فقره
2-     صدور دانشنامه 900 فقره
3-     صدور ريزنمرات قابل ترجمه براي تمامي فارغ التحصيلان واجد شرايط متقاضي بالغ بر 40 مورد
4-     صدور تاييديه تحصيلي و پاسخ به استعلامها در كمترين زمان ممكن بالغ بر500 مورد
5-     برگزاري جشن فارغ التحصيلي
 
كسب رتبه اول در بين واحد هاي منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي شامل واحدهاي دانشگاهي آزاد استانهاي يزد و كرمان در سال 1389جديدترين دستاورد اين اداره مي باشد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/01/18
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail