حوزه
 
اتوماسیون تغذیه

نام : حميد

نام خانوادگي : ابراهيم زاده

رشته تحصيلي : حسابداري

مدرك تحصيلي: ليسانس

سمت : مسئول اتوماسيون وسلف سرويس

تلفن :03532436873


 
اهم وظايف
 
         نظارت و تلاش در جهت تهيه غذاي مناسب با كيفيت عالي در سلف سرويس براي دانشجويان
      افزايش اعتبار كارت تغذيه دانشجويان در قبال اخذ فيش واريزي
    صدور كارت تغذيه براي دانشجويان جديدالورود
      تعويض كارت هاي تغذيه معيوب دانشجويان
      ارائه آمار پخت به سلف سرويس روزانه
    طبخ غذا در مراسمات و مناسبتهاي مختلف
     پاسخگويي به دانشجويان در خصوص مسائل مربوط به اتوماسيون تغذيه و سلف سرويس
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/18
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail