حوزه
 
امور فارغ التحصیلان


                                                             نام : حميد  نام خانوادگي : ابراهيم زاده

رشته تحصيلي : حسابداري

مدرک تحصيلي : ليسانس

سمت : مسئول اداره فارغ التحصيلان

تلفن : 4236873-0352نام :ليلا

نام خانوادگي : ابراهيمي

رشته تحصيلي : تربيت بدني

مدرک تحصيلي : ليسانس

سمت : کارشناس امور فارغ التحصيلان

تلفن : 4236873-0352


 

اداره فارغ التحصیلان به عنوان یکی از حساس ترین حوزه های دانشگاه، حاصل تلاش علمی دانشجویان را در قالب صدور مدرک تحصیلی ارائه می نماید که در حوزه معاونت دانشجویی مشغول به فعالیت می باشد.
 
اهم وظايف:
 
-         بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلان و تحويل پرونده هاي کامل و بدون نقص از بايگاني آموزش
-         کنترل و تاييد کليه مراحل آموزشي و ريز نمرات
-         صدور گواهينامه موقت فارغ التحصيلي
-         صدور دانشنامه پايان تحصيلات
-         صدور تاييديه تحصيلي و پاسخ به استعلامها
-         صدور ريز نمرات قابل ترجمه براي تمام فارغ التحصيلان متقاضي
-         ثبت شماره و تاريخ مدارک تاييد شده بازگشتي از اداره کل فارغ التحصيلان سازمان مرکزي در شبکه بايگاني
-         پاسخگويي حضوري و تلفني به دانشجويان و تسويه حسب فارغ لتحصيلان
-         درخواست و تحويل مدارک خام مورد نياز ساليانه از اداره کل فارغ التحصيلان
 
 
مراحل فارغ التحصیلی و صدور مدرک:
 
1- دانشجو در طول آخرین ترم تحصیلی به بایگانی آموزش مراجعه و از کامل یا ناقص بودن پرونده خود اطلاع پیدا کرده و در صورت وجود نقص در صدد رفع آن بر می آید و پس از پایان امتحانات و ثبت آخرین نمره و اعلام فراغت از تحصیل وی توسط کارشناس گروه فارغ التحصیل شناخته شده و مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت را به بایگانی آموزش تحویل و تسویه حساب می نماید .
نماینده فارغ التحصیلان هر هفته یک بار (در صورت لزوم دو بار) به بایگانی آموزش مراحعه و پرونده های فارغ التحصیلی را بررسی و در صورت عدم وجود نقص از آن قسمت تحویل می گیرد.
 
2-صدور گواهینامه موقت:
الف) ثبت فرم شماره یک و کامل کردن اطلاعات آن با توجه به رتبه آزمون فارغ التحصیل
ب) بررسی کامل کارنامه از نظر نکات آموزشی و تاریخ فارغ التحصیلی
ج) ثبت فرم شماره دو و بررسی و کنترل دروس گذرانده در مقایسه با فلوچارت آموزشی آن رشته
د) تکمیل چکلیست فارغ التحصیلی و تایید آن
و) صدور مدرک و ثبت شماره سریال و نام فارغ التحصیل در دفتر مدارک
ه) الصاق عکس و تمبر و سپس تایید معاونت و ریاست واحد
 
3- صدور دانشنامه:
آلف) کامل نمودن فرم مربوطه و صدور دانشنامه
ب) تعریف محموله جدید
ج) کنترل و کامل نمودن اطلاعات محموله
د) تهیه CD  حاوی اطلاعات کامل کارنامه آموزشی
و) تهیه لیست کامل از مدارک صادره محموله
ه) الصاق عکس ، تمبر و تفکیک مدارک لازم جهت ارسال به سازمان و بایگانی مدارک غیر ارسالی در پرونده
 
 
خلاصه ای از عملکرد اداره فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در سال 1389
 
1-     صدور گواهینامه موقت 800 فقره
2-     صدور دانشنامه 900 فقره
3-     صدور ریزنمرات قابل ترجمه برای تمامی فارغ التحصیلان واجد شرایط متقاضی بالغ بر 40 مورد
4-     صدور تاییدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامها در کمترین زمان ممکن بالغ بر500 مورد
5-     برگزاری جشن فارغ التحصیلی
 
کسب رتبه اول در بین واحد های منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی شامل واحدهای دانشگاهی آزاد استانهای یزد و کرمان در سال 1389جدیدترین دستاورد این اداره می باشد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/03/13
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail