پژوهش
 
واحد فناوری اطلاعات
نام:فاطمه

نام خانوادگي:رنجبر بافقي

مدرك:مهندس  فناوري اطلاعات

سمت: كارشناس فناوري اطلاعات- مسئول سرور

شماره تماس: 32437021
-----------------------------------------------------------------------
نام:غلامعلي
  
 نام خانوادگي :رستمي
 
مدرك:كارشناسي آمار
 
سمت:مسئول امار اطلاعات
 
شماره تماس: 32436970
 


1396/12/21 تاريخ بروز رسانی