پژوهش
 
روساي ادارات پژوهشي
نام:محمد
 
نام خانوادگی:خواجه پور
 
مدرک:کارشناسی فیزیک
 
سمت:رئیس اداره امور پژوهشی 
 
تلفن تماس:03532436970
 
1397/09/25 تاريخ بروز رسانی